Verpleging &verzorging

De zorg wordt geboden vanuit kleine, wijkgerichte teams. Team van  Zorgland  bestaat uit (wijk)verpleegkundige, verzorgenden en helpenden. Zorgland kan alle vormen van verpleging en verzorging bieden, dag en nacht. Doordat de teams klein zijn, heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners en wordt er een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie met u opgebouwd. Samen met u en uw mantelzorger(s) zorgt Zorgland ervoor dat u zo goed mogelijk wordt ondersteund in het dagelijkse leven.  Zorgland gaat met u in gesprek over uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Het is belangrijk om te bespreken wat u zelf nog kunt en zelf wil blijven doen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over uw leven. We werken daarbij ook zoveel mogelijk samen met mensen uit uw eigen omgeving: uw familie of uw sociale netwerk. Zorgland werkt ook nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt, zoals de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en welzijnsorganisaties.

De wijkverpleegkundige

Een bijzondere functie  is de functie van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige kan samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Dit gesprek vervangt de aanvraag voor een indicatie. Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en samen met de andere partijen. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt. Een beetje zoals vroeger!

Kwaliteitskader wijkverpleging

De patientenfederatie heeft een kwaliteitskader opgesteld, met informatie over wat u kunt verwachten bij verpleging en verzorging thuis. Klik hier >> voor deze informatie.

Verpleging

Onze verpleegkundigen geven u graag de beste verpleegkundige zorg in uw eigen omgeving gewoon bij u thuis. Tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor langere tijd.

U kunt verpleegkundige zorg aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • het toedienen van injecties
  • het druppelen van de ogen
  • advies over medicijngebruik
  • medicatie via infuus
  • het verwisselen van een katheter
  • het verzorgen van een wond

Specialistische verpleging

Bij Zorgland kunt u ook terecht voor gespecialiseerde verpleging op het gebied van longzorg, wondzorg, palliatieve zorg en oncologie. 

Persoonlijke verzorging

Zorgland biedt u ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging bij u thuis. De zorg richt zich op het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid. De zorg kan variëren van een paar keer per week tot meerdere keren per dag.

U kunt bij persoonlijke verzorging denken aan:

  • hulp bij eten en drinken
  • hulp bij douchen en/of aan- en uitkleden
  • juist gebruik van medicatie
  • hulp bij het aantrekken van steunkousen

Hulp bij het aanvragen

U kunt voor advies of hulp bij het aanvragen van een indicatie of verpleegkundige zorg een afspraak plannen met een klantadviseur. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer: 010-2036775 en ook via de what