Welkom bij Zorgland

 

 

De één redt het zelf, de ander met hulp van buitenaf. Zorgland geeft u de juiste zorg en ondersteuning aan huis. Wij zijn iedere dag van de week 24 uur per dag bereikbaar om zorg in te zetten voor een korte of langere periode. Het inzetten van zorg is afhankelijk van de zorgvraag en indicatie. Samen met u en uw mantelzorger stellen we uw indicatie vast en maken we een zorgplan.

 

U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd. In dat geval is het goed om contact op te nemen met Zorgland. De wijkverpleegkundige van Zorgland kan in een gesprek met u verhelderen welke ondersteuning u nodig heeft en hoe deze kan worden georganiseerd. Samen met u en uw omgeving kan uw vraag om zelfstandig te blijven wonen, zo goed mogelijk worden beantwoord.

De zorg die Zorgland u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. We overleggen met u welke zorg dat is. Wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat zijn voor u de beste tijden om verzorgd of verpleegd te worden. Regelmatig bespreken we met u of alles naar wens verloopt, want misschien zijn er zaken die aangepast moeten worden. Zorgland biedt dag en nacht zorg. Dat is een prettig idee, want ook bij een acuut probleem is Zorgland altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.