Covid 19

 

 

COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, een van de coronavirussen. De voorheen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden naar andere delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie officieel sprake van een pandemie, de coronapandemie. De ziekte wordt verondersteld een zoönotische oorsprong te hebben.

 

Uw gezondheid en die van onze medewerkers staan voorop bij Zorgland. Daarom zet Zorgland zich actief in om verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Thuiszorg
Bent u mantelzorger van iemand die thuiszorg van ons ontvangt, dan kunt u gewoon op bezoek blijven komen, zeker zolang u zelf geen klachten heeft. Graag zelfs, want alle hulp om een ieder de zorg te kunnen bieden die nodig is, is enorm waardevol. Natuurlijk gelden ook hier de verscherpte hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen vanuit het RIVM.

Wij zijn er graag als luisterend oor in deze moeilijke en onzekere periode. Voor al uw zorgen, verdriet of datgene wat u bezighoudt. Bellen kunt u naar 0614427697.

Corona en onze medewerkers

Om goede zorg te blijven bieden is het belangrijk om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen inzetten. Juist hun inzet is onmisbaar. Daarom zorgen wij dat ze steeds goed geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Zolang zij geen koorts hebben, blijven zij in principe aan het werk. We adviseren medewerkers om niet naar het buitenland te reizen. 

Stagiaires en leerlingen
Stagiaires en leerlingen kunnen ook gewoon aan het werk blijven, natuurlijk in nauw overleg met de onderwijsinstellingen. Zij volgen dezelfde richtlijnen als onze medewerkers. 

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Wanneer er veranderingen zijn zullen we u nader informeren.  Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Meer informatie en maatregelen over het coronavirus vindt u door te klikken op onderstaand link: