Hulpmiddelen

 

Vergoeding

 

De aanvraagprocedure rondom een hulpmiddel kan erg complex zijn.
Zorgland helpt je de juiste hulpmiddelen te kiezen en maken je wegwijs in de zorg- en regelgeving. Zorgland heeft een samenwerking met verschillende instanties en zorgaanbieders die vergoeding van een hulpmiddel mogelijk maken.

 

Zorgverzekeraars

Zorgland kan in samenwerking met collega's  voor een ieder een geschikt hulpmiddel aanvragen. In het kader van de zorverzekeringswet (ZVW) kunnen (kinder)hulpmiddelen in de categorieën lopen, zitten, staan en liggen in aanmerking komen voor vergoeding.

 

Gemeenten

De producten in de categorieën rijden en verzorgen komen in aanmerking voor vergoeding in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Bijna alle gemeenten hebben voor de levering van WMO-hulpmiddelen contracten afgesloten met één of meer revalidatiedealerbedrijven. Kinderhulpmiddelen maken vaak deel uit van het afgesproken pakket. De levering van een kinderhulpmiddel in de WMO zal dan ook via deze dealerbedrijven lopen.