Bloedafname

 

Bloedafname in het kort

  • Met bloedonderzoek kunnen de waarden in het lichaam worden onderzocht en kunnen artsen bepalen of u bijvoorbeeld een ziekte hebt.
  • Het prikken duurt maximaal 5 minuten. Wanneer u de uitslag ontvangt, is afhankelijk van de aanvraag. Dit kan t variëren van 1 dag tot 1 week.
  • Voor alle vestigingen geldt dat u een afspraak nodig heeft.

Wat is laboratoriumonderzoek?

Laboratoriumonderzoek is het onderzoeken van urine of andere materialen door een laboratorium. Met deze onderzoeken kunnen de waarden in het lichaam worden onderzocht en kunnen artsen bepalen of u bijvoorbeeld een ziekte hebt.

Het onderzoek

 Voor het onderzoek

U kunt zich melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

 

  • het aanvraagformulier, dat u van uw huisarts meekrijgt
  • uw verzekeringspasje
  • uw identiteitsbewijs

 

S.v.p. uw aanvraagformulier goed controleren op juistheid van uw persoonsgegevens, voordat u deze afgeeft aan de balie.

Let op: Bij DC Klinieken Amsterdam, DC Klinieken Den Haag en DC Klinieken Voorschoten prikken wij geen kinderen jonger dan 6 jaar.

 

De bloedafname

U wordt door de doktersassistent opgeroepen voor bloedafname. Om persoonsverwisseling uit te sluiten wordt opnieuw uw naam en geboortedatum gevraagd. Nadat een stuwband is omgedaan en de huid is gedesinfecteerd, worden er één of meer buisjes bloed afgenomen. De assistent kan u vragen hierbij een vuist te maken. Het prikken kan even pijnlijk zijn.

Na het onderzoek

Na de bloedafname is het van belang nog een minuutje druk uit te oefenen op de prikplaats om nabloeding (blauwe plek) te voorkomen. Soms ontstaat er toch een blauwe plek. Dit is vervelend, maar deze blauwe plek zal na enkele dagen vanzelf verdwijnen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Duur van het onderzoek

Het prikken duurt maximaal vijf minuten.

De uitslag

Afhankelijk van de aanvraag kan dit variëren van 1 dag tot 1 week. Alle laboratoriumbepalingen worden door een extern onderzoekslaboratorium uitgevoerd. De uitslag wordt rechtstreeks naar uw (huis)arts gestuurd. Hij of zij zal u verder informeren.